Tạp chí KHCN

B01/26T10/2010

B01/26T10/2010
HIỆN TRẠNG, ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN KHÙA TẠI VÙNG MIỀN NÚI QUẢNG BÌNH Nguyễn Ngọc Phục 1 , Nguyễn Quế Côi 1 , Phan Xuân Hảo 2 Nguyễn Hữu Xa 1 , Lê Văn Sáng 1 vàNguyễn Thị Bình 1 1 Trung tâm nghiên cứu lợn Thuỵ Phương 2 Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

HIỆN TRẠNG, ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN KHÙA TẠI VÙNG MIỀN NÚI QUẢNG BÌNH
Nguyễn Ngọc Phục
1
, Nguyễn Quế Côi
1
, Phan Xuân Hảo

Nguyễn Hữu Xa
1
, Lê Văn Sáng
1
vàNguyễn Thị Bình
1
1
Trung tâm nghiên cứu lợn Thuỵ Phương
2
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Tag:B01/26T10/2010
Thông báo
Quảng cáo
Thư viện trực tuyếnĐào tạo sau đại họcĐào tạo theo nhu cầuBản tin Khoa học Công nghệQuy trình, kỹ thuật chăn nuôi, Thực hành chăn nuôiTạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Viện Chăn nuôi
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên