Át lát vật nuôi

Vịt Mốc

Vịt Mốc

Atlas giống vật nuôi ở Việt Nam - Viện Chăn Nuôi
Vịt Cỏ

Vịt Cỏ

Atlas giống vật nuôi ở Việt Nam - Viện Chăn Nuôi
Vịt Bầu Quỳ

Vịt Bầu Quỳ

Atlas giống vật nuôi ở Việt Nam - Viện Chăn Nuôi
Vịt Bầu Bến

Vịt Bầu Bến

Atlas giống vật nuôi ở Việt Nam - Viện Chăn Nuôi
Trâu Việt Nam

Trâu Việt Nam

Atlas giống vật nuôi ở Việt Nam - Viện Chăn Nuôi
Thỏ Việt Nam

Thỏ Việt Nam

Atlas giống vật nuôi ở Việt Nam
Ngựa Việt Nam

Ngựa Việt Nam

Atlas giống vật nuôi ở Việt Nam - Viện Chăn Nuôi
Ngan nội

Ngan nội

Atlas giống vật nuôi ở Việt Nam - Viện Chăn Nuôi
Lợn Thuộc Nhiêu

Lợn Thuộc Nhiêu

Atlas giống vật nuôi ở Việt Nam - Viện Chăn Nuôi
Lợn Sóc

Lợn Sóc

Atlas giống vật nuôi ở Việt Nam - Viện Chăn Nuôi
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
Thiết kế website